Thông tin liên hệ

icon-home  Số 179, Tổ 13A, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, TP Hà Nội

icon-phone  (+ 84) 24 3562 6684

icon-phone  (+ 84) 24 3562 6685

icon-envelope  newtechcovietnam@gmail.com

icon-globe  www.newtech.net.vn

Liên hệ