Basalt đúc (Cast Basalt)

Newtech cung cấp đá basalt đúc trong các hình dạng gạch trơn, hình trụ, hình lục giác, v.v.
một vật liệu lót lý tưởng cho mài mòn trượt & ăn mòn trong các ngành công nghiệp.

Newtech cung cấp đá basalt đúc trong các hình dạng gạch trơn, hình trụ, hình lục giác, v.v.
một vật liệu lót lý tưởng cho mài mòn trượt & ăn mòn trong các ngành công nghiệp, xem chi tiết “Giới thiệu sản phẩm basalt”

Miêu tả :

Lớp lót basalt đúc là vật liệu lót bền lâu hiệu quả về chi phí trong nhiều ngành công nghiệp.

Các loại kích thước có sẵn:

  • Gạch phẳng
  • Hình trụ
  • Hình lục giác…..

Mohs độ cứng 8

Nhiệt độ làm việc -40oC đến 370oC

Kháng cao với tất cả các loại hóa chất.

Khả năng chống mài mòn cao.

Ma sát thấp.