Ceramic Proppant

Newtech cung cấp độ bền cao của sản phẩm gốm, luôn luôn vượt trội so với các sản phẩm cát truyền thống và các sản phẩm gốc nhựa. Nó có thể là một thành phần chính trong quy trình hiện đại nhất của cắt phá các giếng dầu& khí. Miêu tả: Một proppant là một […]

Newtech cung cấp độ bền cao của sản phẩm gốm, luôn luôn vượt trội so với các sản phẩm cát truyền thống và các sản phẩm gốc nhựa. Nó có thể là một thành phần chính trong quy trình hiện đại nhất của cắt phá các giếng dầu& khí.

Miêu tả:

Một proppant là một vật liệu rắn, điển hình là vật liệu gốm nhân tạo, được thiết kế để giữ cho một vết nứt thủy lực cảm ứng mở, trong hoặc sau khi xử lý cắt phá thủy lực.

Đặc trưng:

 • Cường độ cao
 • Được kiểm soát độ tròn & độ bóng
 • Độ kháng nghiền bởi áp lực quá tải cao
 • Phù hợp với môi trường nhiệt độ cao
 • Độ hòa tan axit thấp
 • Có sẵn trong 3 kích cỡ mắt lưới -20/40, 30/50, 40/70

Những lợi ích:

 • Sức mạnh và hiệu suất siêu cao cho phép sử dụng trong các giếng sâu.
 • Độ tròn và độ cầu được kiểm soát giúp tăng cường tính dẫn và giảm thiểu hư hỏng cho thiết bị sản xuất.
 • Khả năng chống nghiền cao giúp duy trì độ dẫn.
 • Tăng cường tỷ lệ sản xuất và thu hồi hydrocarbon tổng thể.
 • Thay thế hoàn toàn khả thi cho các sản phẩm gốc cát.