Cyclone khai mỏ bằng sức nước lót gốm (Ceramic lined HM Cyclone)

Newtech cung cấp các loại Cyclone thủy lực lót gốm. Miêu tả : Newtech thiết kế theo đặt hàng & chế tạo cyclone công nghiệp, chúng tôi cung cấp cyclone trong chế biến than, các hệ thống bảo vệ chống mòn cyclone khai thác mỏ, cung cấp một loạt các bộ gạch gốm và dịch […]

Newtech cung cấp các loại Cyclone thủy lực lót gốm.

Miêu tả :

Newtech thiết kế theo đặt hàng & chế tạo cyclone công nghiệp, chúng tôi cung cấp cyclone trong chế biến than, các hệ thống bảo vệ chống mòn cyclone khai thác mỏ, cung cấp một loạt các bộ gạch gốm và dịch vụ sửa chữa cyclone.

Các dòng cyclone trong khai thác mỏ:

  • Cyclone điều áp DM hai sản phẩm.
  • Các loại cyclone thủy lực phân loại và làm dày quặng
  • Bộ dụng cụ gạch gốm thích ứng cho các cyclone
  • Dịch vụ xây dựng & sửa chữa theo yêu cầu cho cyclone

Vật liệu lót có sẵn:

  • Gốm oxit nhôm 95%.
  • Gốm silicon carbide.