Đuôi cá (Fishtail)

Newtech cung cấp đuôi cá cho cyclone thủy điện, nó được trang bị bên dưới các đầu nối trên dòng chảy ngầm.

Newtech cung cấp đuôi cá cho cyclone thủy điện, nó được trang bị bên dưới các đầu nối trên dòng chảy ngầm.

Miêu tả:

Van xả nước đuôi cá của cyclone hoạt động với các tính năng sau:

  • Cung cấp cùng mật độ dòng chảy, bất kể sự thay đổi không kiểm soát được của hàm lượng chất rắn trong đầu cấp của cyclone.
  • Sẽ dễ dàng xử lý vật thể quá khổ không mong muốn trong đầu cấp, mà không cần chặn dòng.
  • Tạo ra mật độ dòng chảy rất cao, về cơ bản là không có nước và chất nhờn, mà không bị vận hành trong điều kiện cầm chừng.
  • Rất đơn giản để thay đổi mật độ dòng chảy như mong muốn, mà không sử dụng cơ khí hoặc thủy lực rắc rối và tốn kém, có thể điều chỉnh sắp xếp đầu nối.
  • Yêu cầu bảo trì đầu nối thấp hơn nhiều.

Chìa khóa cho sự thành công của thiết bị phân tách nằm ở bộ điều chỉnh xả [Đuôi cá], được lắp bên dưới ống nối trên dòng chảy.

Các đặc tính hiệu suất có lợi đặc biệt của đuôi cá đạt được bằng cách tương tác bù tự động giữa bộ điều chỉnh dòng chảy đuôi cá cao su có thể chịu mòn được và sự điều chỉnh van điều khiển siphon được lắp ống thoát của cyclone.

Khi cài đặt đuôi cá, tốt nhất chỉ hoạt động trên nước và với van điều khiển thông hơi mở một phần. Khi cyclone thủy điện được điền đầy nước, đầu tĩnh phía trong khiến cho bộ điều chỉnh dòng chảy đuôi cá phồng căng lên và ngay tức khắc xả nước.Lúc này cyclone đã đầy và nước chảy qua ống tràn, đầu xả bị ngập 200mm dưới nước ở khoảng cách nhỏ 1,85m dưới đáy đuôi cá.