Keo dán gạch gốm (Cramic Tile Adhesive )

Keo dán gạch gốm đóng rắn nhanh/Chất kế dính dạng trát chịu tải nặng gốc epoxy thixotropic
Keo dán gạch men (CTA) có thể được sử dụng để liên kết một loạt các vật liệu với chính nó và các vật liệu khác.

Miêu tả :

Keo dán gạch gốm đóng rắn nhanh/Chất kế dính dạng trát chịu tải nặng gốc epoxy thixotropic
Keo dán gạch men (CTA) có thể được sử dụng để liên kết một loạt các vật liệu với chính nó và các vật liệu khác. Điển hình các ứng dụng bao gồm lắp đặt tấm mài mòn và gạch men alumina trong thiết bị chế biến khoáng sản và liên kết bộ phận cao su và polyurethane vào cấu trúc kim loại và sợi thủy tinh.

Nó cũng có thể được sử dụng như mattit sửa chữa / chất điền đầy trong các ứng dụng không quan trọng.

  • Liên kết đa dạng các vật liệu
  • Ứng dụng dễ dàng
  • Thời gian sửa chữa nhanh
  • Không quy định về vận chuyển

Keo dán gốm, hóa cứng nhanh | Keo dán EpoxyThixotropic tải nặng trát bằng bay

Keo dán gốm (CTA) có thể được sử dụng để dán các loại vật liệu với nhau và vào các vật liệu khác. Các ứng dụng tiêu biểu bao gồm lắp đặt các tấm chịu mòn và gạch gốm ôxít trong các thiết bị chế biến khoáng sản , và dán các chi tiết cao su và polyurethane vào các kết cấu sợi thủy tinh

Nó có thể được sử dụng như ma tít sửa chữa, chất điền đầy trong các kết cấu không then chốt.

  • Liên kết các loại vật liệu
  • Dễ sử dụng
  • Thời gian hóa cứng nhanh
  • Không bị quy định vận chuyển

Keo dán gốm (CTA) là một loại epoxy hai thành phần, 100% chất rắn có dạng sệt như hồ khi trộn với nhau. Tính chất này tạo điều kiện cho các chi tiết liên kết với nhau với lực kẹp chặt nhỏ nhất các chi tiết được dán nên được chuẩn bị theo cách phù hợp bằng mài sạch hoặc rửa dung môi. Các thành phần kết dính theo bộ nên được đặt lên một bàn trộn sử dụng dao bả hoặc bay cho tới khi đạt được một màu trắng đồng nhất. Keo đã trộn lúc này được trải lên bề mặt đã làm sạch sử dụng một dao bả hoặc bay dạng răng cưa. Hai bề mặt được dính với nhau bằng kẹp nếu cần thiết bảo đảm rằng keo thừa được tràn ra từ đường ghép nối. Liên kết này được dể hóa cứng ít nhất trong 12 giờ tại nhiệt độ 25OC.

PROFILE
Colour (màu) Part A (Trắng nhạt)Part B (Trắng)Mixed (Trắng)
Tỷ lệ trộn (theo khối lượng)21
Thời gian khả dụng sau trộn (100g)         60 phút
Thời gian kết dẻo màng mỏng          4 giờ
Trọng lượng riêng1.651.55            1.61
Độ phủ tại độ dày 1mm         0.6m2/kg

 

Các chỉ tiêu kỹ thuật
Độ bền liên kết kéo12 Mpa
Độ bền nén cơ bản80 Mpa
Độ bền uốn15 Mpa
Độ bền kéo25 Mpa

Thử nghiệm sản phẩm này cần được xác nhận phù hợp với các tiêu chuẩn kỹ thuật cụ thể

Điều kiện đóng gói tiêu chuẩn: 15kg/kit or 30kg/kit