Silicon carbide liên kết Nitride

Newtech cung cấp gốm silicon carbide liên kết Silicon Nitride.

(Silicon Nitride Bonded Silicon Carbide Ceramic)

Newtech cung cấp gốm silicon carbide liên kết Silicon Nitride.

Miêu tả :

Các ứng dụng :

  • Các nghành công nghiệp nhiệt độ cao
  • Lò tầng sôi
  • Công nghiệp hóa chất
  • Luyện kim bột
  • Chế tạo sắt & và chế tạo thép
  • Luyện kim màu
  • Công nghiệp sản xuất gốm. vv..