Sửa chữa ăn mòn

Công nghệ epoxy hòa trộn gốm được sử dụng để sửa chữa thường xuyên bơm, trục, ống và bồn bể nơi cần thiết polymer chống mòn để bảo vệ toàn bộ kim loại chống ăn mòn, xói mòn trong các ứng dụng bùn sệt.

Công nghệ epoxy hòa trộn gốm được sử dụng để sửa chữa thường xuyên bơm, trục, ống và bồn bể nơi cần thiết polymer chống mòn để bảo vệ toàn bộ kim loại chống ăn mòn, xói mòn trong các ứng dụng bùn sệt.

Các sản phẩm này ứng dụng dễ dàng bằng chổi, bay.

Tên sản phẩmĐặc tính
Brushable Ceramic – Sơn gốm (xanh, đỏ, trắng)Độ chảy thấp, Epoxy hòa trộn nhôm tạo nên lớp bảo vệ trơn nhẵn chống lại mòn, mài mòn và ăn mòn hóa học.
Ceramic Repair Compounds – Hợp chất sửa chữa gốmPhục hồi và bảo vệ cac thiết bị sản xuất bị đặt vào nơi ăn mòn, hóa chất và axit.
Ceramic Repair Putty – Matit sửa chữaPhục hồi và bảo vệ các thiết bị sản xuất bị đặt vào nơi ăn mòn , hóa chất.