Tấm gốm oxit nhôm đa giác (Alumina Ceramic Hexmat)

Newtech cung cấp đầy đủ các loại tấm gốm oxit nhôm đa giác hoặc vuông mật độ cao, hạt mịn và chịu mài mòn cao. Nó ngăn chặn xói mòn và mài mòn trong hệ thống vận chuyển và xử lý vật liệu rời khối lượng lớn, cũng như trong các hệ thống đường ống. Đặc tính linh hoạt của nó cho phép bất kỳ lớp lót nào của các hệ thống phức tạp bao gồm cánh quạt, máng, khuỷu, phễu ….

Newtech cung cấp đầy đủ các loại tấm gốm oxit nhôm đa giác hoặc vuông mật độ cao, hạt mịn và chịu mài mòn cao. Nó ngăn chặn xói mòn và mài mòn trong hệ thống vận chuyển và xử lý vật liệu rời khối lượng lớn, cũng như trong các hệ thống đường ống. Đặc tính linh hoạt của nó cho phép bất kỳ lớp lót nào của các hệ thống phức tạp bao gồm cánh quạt, máng, khuỷu, phễu ….

Miêu tả :

  • Phạm vi độ dày : 3-25mm
  • Phạm vi kích thước : 150x150mm hoặc 300x150mm hoặc 300x300mm
  • Đóng gói tiêu chuẩn:
  • 52 tấm 1 hộp 150x150x3mm
  • 28 tấm 1 hộp 150x150x6mm
  • 20 tấm 1 hộp 150x150x9mm
  • 16 tấm 1 hộp 150x150x12mm
  • 8 tấm 1 hộp 150x160x25mm
  • Kích thước khác được điều chỉnh theo yêu cầu.