Thanh gạt gốm làm sạch băng tải (Ceramic Belt Scraper Cleaner)

Newtech cung cấp thanh gạt gốm làm sạch băng tải. Đây là một phát triển mang tính cách mạng trong công việc làm sạch băng tải

Newtech cung cấp thanh gạt gốm làm sạch băng tải. Đây là một phát triển mang tính cách mạng trong công việc làm sạch băng tải

Miêu tả:

Nó vượt trội đáng kể về thời gian sử dụng so với loại gạt polyurethane và các loại khác, thông thường đến 10 tháng với chiều rộng 1200mm.

Cài đặt, bảo trì dễ dàng & nhanh chóng, giảm chi phí lao động.

Tác dụng đàn hồi và tiếp xúc hiệu quả của các cạnh gốm định hình.

Kéo dài tuổi thọ triệt để và làm sạch ổn định, và KHÔNG làm hỏng đai truyền.

Thanh gạt gốm có sẵn theo chiều rộng

  • 700mm
  • 1000mm
  • 1200mm
  • 1400mm

Các kích thước khác được thiết kế theo yêu cầu.