Khắc phục sự cố thủng thân tháp FGD nhà máy nhiệt điện Hải Phòng