Sửa chữa chống ăn mòn với vật liệu Devcon

Sửa chữa chống ăn mòn với vật liệu Devcon: Ceramic Repair Putty và Brushable Ceramic (blue) cho cánh bơm bùn đá vôi nhà máy nhiệt điện AES Mông Dương 2. (1-2020)

Sửa chữa chống ăn mòn với vật liệu Devcon: Ceramic Repair Putty và Brushable Ceramic (blue) cho cánh bơm bùn đá vôi nhà máy nhiệt điện AES Mông Dương 2. (1-2020)

Tập tin 1Tải về
Tập tin 2Tải về