Thi công côn phân ly nhà máy xi măng VICEM Sông Thao

Thi công côn phân ly nhà máy xi măng VICEM Sông Thao bằng phương pháp đắp vữa bê tông chống mòn Densit WearFlex 2000. (1-2020)

Thi công côn phân ly nhà máy xi măng VICEM Sông Thao bằng phương pháp đắp vữa bê tông chống mòn Densit WearFlex 2000. (1-2020)

Tập tin 1Tải về
Tập tin 2Tải về