Thi công dán tấm gốm oxit nhôm đa giác (Alumina Ceramic Hexmat)

Thi công dán tấm gốm oxit nhôm đa giác ( Alumina Ceramic Hexmat ) cho máng trượt bao xi nhà máy xi măng Nghi Sơn. (9-2019)

Thi công dán tấm gốm oxit nhôm đa giác ( Alumina Ceramic Hexmat ) cho máng trượt bao xi nhà máy xi măng Nghi Sơn. (9-2019)

Tập tin 1Tải về
Tập tin 2Tải về