Thi công đúc đổ vữa bê tông chống mòn Densit WearCast 2000

Thi công đúc đổ vữa bê tông chống mòn Densit WearCast 2000 cho 36 ống 3 ngả phân ly máy nghiền than nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2. ( 9-2019 )

Thi công đúc đổ vữa bê tông chống mòn Densit WearCast 2000 cho 36 ống 3 ngả phân ly máy nghiền than nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2. ( 9-2019 )

Tập tin 1Tải về
Tập tin 2Tải về