Thi công phục hồi và đắp vữa bê tông chống mòn Densit WearFlex 2000

Thi công phục hồi và đắp vữa bê tông chống mòn Densit WearFlex 2000 cho silo quặng lò cao nhà máy thép Hòa Phát – Hải Dương. (6-2019)

Thi công phục hồi và đắp vữa bê tông chống mòn Densit WearFlex 2000 cho silo quặng lò cao nhà máy thép Hòa Phát – Hải Dương. (6-2019)

Tập tin 1Tải về
Tập tin 2Tải về